Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2016 periode (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Inlenersaansprakelijkheid i.v.m. faillissement van VOC Detachering (PDF, 34.8 kB) N 20.000        
Premieaanpassing verzekering WGA eigen risicodragerschap (PDF, 34.5 kB) N 33.000        
Gevolgen invoering nieuw hoofdstuk 3 Beloning Car-Uwo (PDF, 34.9 kB) N 9.000        
Vrijval kapitaallasten (PDF, 33.5 kB) V 381.000        
Risicovoorziening garantstelling Brabantwonen (PDF, 34.7 kB) N 90.000        
Totaal incidenteel V 229.000        

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Vrijval kapitaallasten (PDF, 33.5 kB) V 30.000 V 30.000 V 30.000 V 30.000 V 30.000
           
Totaal structureel V 30.000 V 30.000 V 30.000 V 30.000 V 30.000