Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2016 (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, opgesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Duurzaam wonen en ondernemen
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Vergoeding voor reclame in de openbare ruimte (PDF, 33.7 kB) N 20.000        
Voetgangersbrug Volkel West (PDF, 35.1 kB) 0        
Zonnepark Hoogveld-Zuid Zuid (PDF, 34.1 kB) 0        
Totaal incidenteel N 20.000        

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Duurzaam wonen en ondernemen
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Afkoop recht van opstal en ontmanteling woonwagenkamp Abdijlaan (PDF, 33.8 kB) N 135.000 V 21.000 V 21.000 V 21.000 V 21.000
Remplace drukriolering buitengebied Uden (PDF, 35.2 kB) 0 0 0 0 0
Aanwijzen plofplaats Zeelandsedijk  (PDF, 34.7 kB) N 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000
Reiniging winkelcentra (administratieve wijziging) (PDF, 34.8 kB) 0 0 0 0 0
Vegen wegen (administratieve wijziging) (PDF, 34.2 kB) 0 0 0 0 0
Huisartsen Onder Een Dak (HOED) Wetstrikkel (PDF, 36.0 kB) 0 0 0 0 0
Aframen huuropbrengst peuterspeelzaal Gezwat (PDF, 33.7 kB) N 6.000 N 6.000 N 6.000 N 6.000 N 6.000
Aframen opbrengsten staangelden standplaatsen (PDF, 34.3 kB) N 20.000 N 20.000 N 20.000 N 20.000 N 20.000
           
Totaal structureel N 162.000 N 6.000 N 6.000 N 6.000 N 6.000