Verberg het menu

Voortgang projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III
Planning Langzamer dan planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten lager/uitgaven hoger
Risico Lage kans en weinig impact

Het bouw- en woonrijpmaken van het plangebied is sterk afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Dit gaat minder snel dan voorzien. Het middengebied aan de zuidzijde van de Morgenweg is volledig ingericht. Andere delen van de zuidzijde worden in de loop van het derde en vierde kwartaal woonrijp gemaakt. Dit is afhankelijk van de oplevering van de woningen die in aanbouw zijn. 

Vervanging pompen drukriolering 2006
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering van fase 1 wordt dit jaar uitgevoerd. De uitvoering van fase 2 staat gepland voor 2016. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 afgerond is. 

Bouw- en woonrijp maken Volkel West II
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

De bouwwerkzaamheden van de woningen vorderen gestaag. In het tweede kwartaal wordt gestart om samen met de toekomstige bewoners de inrichting van de buitenruimte vorm te gaan geven. Nadat alle woningen zijn afgebouwd wordt gestart met de (gefaseerde) definitieve inrichting.

Landschap van Allure (Maashorst inclusief verstrekking dreven en driften)
Planning Door onvoldoende voortgang in grondaankopen  lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien 
Budget Conform budget
Risico Risico dat delen van project niet uitgevoerd kunnen worden door het niet tijdig kunnen verwerven van percelen. 

Project is in uitvoering. Na goedkeuring van provincie op programmaonderdelen is verdere bestekvoorbereiding in volle gang en worden eerste projecten medio 2016 uitgevoerd.