Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2016 (jan tm mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Goed leven en ontmoeten
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
           
Aanvullend bouwbudget duurzame herbouw Jan Bluyssen en De Brinck (PDF, 36.6 kB) 0        
Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (PDF, 34.1 kB) 0        
Herinrichting Brabantplein (administratieve wijziging) (PDF, 34.6 kB) 0        
Totaal incidenteel 0        

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )

Programma Goed leven en ontmoeten
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Indexering Theater Markant (PDF, 33.6 kB) N 15.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000
Herinrichting Brabantplein (PDF, 34.8 kB) N 3.000 N 3.000 N 3.000 N 3.000 N 3.000
Onkruidbestrijding verharding binnen openbare ruimte (PDF, 109.9 kB) N 175.000 N 175.000 N 175.000 N 175.000 N 175.000
Migratie applicatie voor uitvoering subsidiebeleid (PDF, 35.4 kB) 0 0 0 0 0
Sport en Bewegen in de buurt (PDF, 35.0 kB) V 3.000 V 3.000 V 3.000 V 3.000 V 3.000
Subsidies Sport (administratieve wijziging) (PDF, 35.6 kB) 0 0 0 0 0
Totaal structureel N 190.000 N 190.000 N 190.000 N 190.000 N 190.000