Verberg het menu

Voortgang projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma.

Herinrichting Land van Ravensteinstraat en Kerk-/Mgr. Bos-/Hobo-/Kornetstraat/Bitswijk
Planning Gereed
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het projectgebied bevindt zich binnen het gebied dat nader onderzocht moet worden op aanpassingen in het kader van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Met het aanpassen van de nieuwe richting wordt gewacht totdat de studie-resultaten van de HOV bekend zijn.

Nieuwbouw Udens College Schepenhoek
Planning Planning loopt uit vanwege bestemmingsplan
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Hoge kans en gemiddelde impact

Het project loopt vertraging op doordat het onderwerp voor de buitenruimte nog niet gereed is, hierdoor kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld.

HOV- deelproject A50
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Project is begin december 2015 opgeleverd en bij de nieuwe dienstregeling van de bussen in gebruik genomen. De behandeling van de overeenkomst met Rijkswaterstaat neemt langer in beslag dan voorzien. Hierdoor loopt de subsidieafhandeling mogelijk ook vertraging op.

Rehabilitatie Ruitersweg
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

In overleg met een klankbordgroep is een ontwerp gemaakt. Dit is gepresenteerd aan de overige bewoners. Het ontwerp is eind januari 2016 door het college vastgesteld. De uitvoering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2016. De reden hiervoor is dat het werk in hoofdzaak uit asfalt bestaat dat sterk weersafhankelijk is om het aan te brengen.

Rehabilitatie Veghelsedijk
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Overleg met de omwonenden heeft meer tijd gevraagd dan vooraf gepland. Tevens heeft de relatie met het Uitvoeringsprogramma GVVP en de wensen rondom een fietsstratenplan extra afstemming gevraagd.  Uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het 4e kwartaal van 2016

Inrichting MFA plein-Oudedijk Odiliapeel
Planning Volgens planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Middels participatie vanuit een brede vertegenwoordiging van de bevolking van Odiliapeel is een schetsontwerp gemaakt voor het MFA-plein. Realisering van het plan is voorzien in de zomer van 2016