Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2016 (jan. t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

(N is nadeel, V is voordeel)

(bedragen in €)
 

Programma Maximaal meedoen
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
           
Totaal incidenteel          

Structureel

(N is nadeel, V is voordeel)

(bedragen in €)
 

Programma Maximaal meedoen
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Niet realiseren bezuiniging GGD  (PDF, 35.8 kB) N 51.000 N 51.000 N 51.000 N 51.000 N 51.000
Buurtbemiddeling (administratieve wijziging) (PDF, 34.7 kB) 0 0 0

0

0
Wmo vervoer Regiotaxi (administratieve wijziging) (PDF, 35.4 kB) 0 0 0 0 0
Totaal structureel N 51.000 N 51.000 N 51.000 N 51.000 N 51.000