Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met augustus 2017. Onderstaand het totaaloverzicht, uitgesplitst naar incidentele en structurele consequenties. De Programma's linken naar de specificaties van het betreffende programma.

N is nadeel, V is voordeel (bedragen in €)

Incidenteel

Programma's 2017 2018 2019 2020 2021

Duurzaam wonen

en ondernemen

V 443.500        
Maximaal meedoen N 973.151        
Goed leven en ontmoeten

N 22.850

N 16.000      
Veilig gevoel N 19.500        
Dienstbare en betrouwbare overheid   N 2.000 N 23.000    
Bedrijfsvoering V 76.000        
Totaal incidenteel N 496.001 N 18.000 N 23.000    

 

Structureel

Programma's 2017 2018 2019 2020 2021
 

Duurzaam wonen

en ondernemen

V 3.510 V 43.654 V 43.654 V 43.654 V 43.654
Maximaal meedoen - - - - -

Goed leven en goed

ontmoeten

V 99.640 V 1.820 V V 200 V 100
Veilig gevoel 0 N 41.477 N 41.477 N 41.477 N 41.477

Dienstbare en

betrouwbare

overheid

- - - - -
Bedrijfsvoering V 371.000 V 101.000 N 8.000 N 116.000 N 199.000
Totaal structureel V 474.150 V 104.997 N 5.623 N 119.723 N 196.823