Verberg het menu

Toelichting risico's

Bij de risicoanalyse zijn geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van de inventarisatie die bij de Programmabegroting 2015-2018 heeft plaatsgevonden. Klik hier voor meer informatie over de incidentele risico’s.