Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de maanden januari tot en met augustus van 2017.

De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toelichting worden.

Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 16.2 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Bedrijfsvoering (bedragen in € )

Omschrijving

2017

Structureel

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Bedrijfsvoering 400.000 29.000 140.000 39.000 31.000 39.000   116.000   199.000
Algemene uitkering Gemeentefonds (PDF, 43.6 kB) 385.000   140.000   31.000     77.000   160.000
                     
Overige afwijkingen (< 50.000) 15.000 29.000   39.000   39.000   39.000   39.000
                     
Totaal programma V371.000   V 101.000     N 8.000   N116.000   N 199.000
Omschrijving

2017

Incidenteel

2018

Incidenteel

2019

Incidenteel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Bedrijfsvoering 539.000 463.000        
Effect CAO salarissen 2017 (PDF, 58.1 kB)   81.000        
Treasury (PDF, 58.5 kB) 489.000 146.000        
Bijdrage BSOB (PDF, 42.5 kB) 50.000          
Minder opbrengsten OZB (PDF, 195.7 kB)   176.000        
             
Overige afwijkingen (< 50.000)   60.000        
             
Totaal programma V 76.000