Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de maanden januari tot en met augustus van 2017.

De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toelichting worden.

Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 15.2 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (bedragen in € )

Omschrijving

2017

Structureel

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Dienstbare en betrouwbare overheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
Totaal programma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omschrijving

2017

Incidenteel

2018

Incidenteel

2019

Incidentel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Dienstbare en betrouwbare overheid       2.000   23.000
             
             
Overige afwijkingen (< 50.000)       2.000   23.000
             
Totaal programma       N 2.000   N 23.000