Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de maanden januari tot en met augustus van 2017.

De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toelichting worden.

Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 16.5 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Duurzaam wonen en ondernemen (bedragen in € )

Omschrijving

2017

Structureel

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Duurzaam wonen en ondernemen 5.510 2.000 120.654 77.000 120.654 77.000 120.654 77.000 120.654 77.000
Aanbestedingsvoordeel afvalinzameling (PDF, 33.6 kB)     75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Zonnepark Hoogveld-Zuid (PDF, 33.9 kB) 3.510   43.654   43.654   43.654   43.654  
                     
Overige afwijkingen (< 50.000) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
                     
Saldo Programma V 3.510   V 43.654   V 43.654   V 43.654   V 43.654  
Omschrijving

2017

Incidenteel

2018

Incidenteel

2019

Incidenteel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Duurzaam wonen en ondernemen 941.560 498.060        
Wateroverlast projecten (PDF, 33.1 kB) 90.000 90.000        
Wabo-leges (PDF, 35.0 kB) 100.000 66.000        
Plaatsen peilbuizen (PDF, 33.4 kB) 126.000 126.000        
Herontwikkeling Leeuweriksweg (PDF, 35.0 kB) 61.000 61.000        
Verkoop grond en opstallen Zeelandsedijk 16 (PDF, 34.4 kB) 56.560 56.560        
Uitstel implementatie Omgevingswet (PDF, 35.4 kB) 465.000          
             
Overige afwijkingen (< 50.000) 43.000 98.500        
             
Saldo Programma V 443.500