Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de maanden januari tot en met augustus van 2017.

De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toelichting worden.

Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 25.7 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Goed leven en ontmoeten (bedragen in €)

Omschrijving

2017

Structureel

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Goed leven en ontmoeten 110.850 11.210 85.900 84.080 85.800 85.600 85.700 85.600 85.600 85.600
Taakstelling herijking Cultuur (PDF, 38.0 kB) 30.000     52.000   52.000   52.000   52.000
Vervoer (PDF, 33.9 kB) 60.000   60.000   60.000   60.000   60.000  
Overige afwijkingen (< 50.000) 20.850 11.210 25.900 32.080 25.800 33.600 25.700 33.600 25.600 33.600
                     
Saldo Programma V 99.640     N 1.820   N 200   N 100    
Omschrijving

2017

Incidenteel

2018

Incidenteel

2019

Incidenteel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Goed leven en ontmoeten 595.903 618.753   16.000    
Buurtsportcoaches (PDF, 34.4 kB) 60.000          
Vroegsignalering Jeugd (PDF, 35.4 kB) 50.000          
Onderwijsachterstandbeleid (OAB) (PDF, 34.3 kB) 268.000 268.000        
leges coördinatie nutsbedrijven (PDF, 35.0 kB) 54.800          
Subsidie HOV Vooronderzoek (PDF, 34.0 kB)   56.000   10.000    
Huurderving a.g.v. leegstand van gebouwen (PDF, 45.4 kB)   203.000        
Overige afwijkingen (<50.000) 163.103 91.753   6.000    
             
Saldo Programma   N 22.850   N 16.000