Verberg het menu

Voortgang projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Nieuwbouw Udens college Schepenhoek

  Indicator Omschrijving
Planning Planning loopt uit vanwege ontwerp buitenruimte
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Hoge kans en gemiddelde impact

Het project loopt vertraging op doordat het ontwerp voor de buitenruimte nog niet gereed is. Het bestemmingsplan voor dit project is inmiddels onherroepelijk geworden.

Rehabilitatie Ruitersweg

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland.
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Deze werkzaamheden zijn volledig afgerond.

Rehabilitatie/renovatie Veghelsedijk

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn voor de zomervakantie 2017 afgerond. Ter plaatse van het museum moet nog een klein gedeelte gedaan worden. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de beschikbaarheid van het terrein in verband met de verbouwing van het museum.

Herinrichting St Janstraat-Birgittinessenstraat

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico lage kans en weinig impact

Het college heeft het definitieve ontwerp vastgesteld. De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering zijn opgestart. De uitvoering van de herinrichting zal plaatsvinden vanaf maart 2018.

Doortrekken Noordlaan met bijkomende werkzaamheden

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Door het uitvoeren van extra Flora en Fauna onderzoeken heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is voorjaar 2017 vastgesteld door de raad.

Het aankope van de benodigde gronden is nog niet afgerond. De onderhandelingen hierover zijn gaande. Parallel aan het bestemmingsplan wordt ook de administratieve onteigening gestart.

Kruispunt Industrielaan / Noordelijke rondweg

  Indicator Omschrijving
Planning In voorbereiding
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is in voorbereiding,de uitvoering zal in 2018 plaatsvinden. 2017 bleek niet haalbaar voor de uitvoering omdat asfalteringswerk niet in de winter kan plaatsvinden.

Herinrichting Marktstraat

  Indicator Omschrijving
Planning In voorbereiding
Budget Inkomsten / uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is in voorbereiding. Met de belanghebbenden wordt in het 4e kwartaal 2017 en 1e kwartaal 2018 een ontwerp gemaakt. In het voorjaar van 2019 zal de herinrichting worden uitgevoerd.

Relinging Wilhelminastraat

  Indicator Omschrijving
Planning Project loopt volgens planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn voor het eind van 2017 afgerond.

Rotonde Oudedijk-Nieuwedijk

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico lage kans en weinig impact

Gereed in december.