Verberg het menu

2e financiële afwijkingenrapportage

De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de maanden januari tot en met augustus van 2017.

De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toelichting worden.

Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 15.9 kB)van die posten opgenomen per programma.

Programma Veilig gevoel (bedragen in € )

Omschrijving

2017

Structureel

2018

Structureel

2019

Structureel

2020

Structureel

2021

Structureel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Veilig gevoel     59.877 101.354 59.877 101.354 59.877 101.354 59.877 101.354
Faciliteren projectleider ondermijning Maas en Leijgraaf (PDF, 46.2 kB)     59.877 86.354 59.877 86.354  59.877 86.354  59.877 86.354 
                     
Overige afwijkingen (< 50.000)       15.000   15.000   15.000   15.000
                     
Saldo programma       41.477   41.477   41.477   41.477
Omschrijving

2017

Incidenteel

2018

Incidenteel

2019

Incidenteel

  Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Veilig gevoel 73.500 93.000        
Munitie-onderzoek Hoogveld (PDF, 44.9 kB) 73.500 93.000        
             
Saldo programma   19.500