Verberg het menu

Overzicht incidentele baten en lasten

Met ingang van juni 2013 dient volgens artikel 19 BBV het overzicht van incidentele baten en lasten meerjarig in beeld gebracht worden en er dient aangegeven te worden tot welk programma zij horen. Dit overzicht is een belangrijk hulpmiddel om een juist beeld te vormen van het structurele evenwicht in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Klik hier (PDF, 63.4 kB) voor het overzicht incidentele baten en lasten.