Verberg het menu

Programmaplan

Het programmaplan bevat nu zes programma's. Vijf programma's zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitaal Uden!’  Met ingang van dit jaar is hier een zesde programma aan toegevoegd in samenspraak met de raad. Het betreft het programma 'Bedrijfsvoering'. Een verdere toelichting treft u bij de inleiding op het programma.

Prestatie-indicatoren

Gewijzigd zijn de prestatie-indicatoren. Eveneens een verbetering vanuit de BBV, om gemeenten beter vergelijkbaar te maken, is het verplicht stellen van een 50-tal indicatoren. In samenspraak met de raad zullen deze indicatoren op het beleidsveld 'Sociaal Domein' nog worden uitgebreid. Bij de presentatie van de indicatoren treft u een link naar de website 'waarstaatjegemeente.nl'.  Daar wordt alle informatie over de gemeente Uden centraal gepresenteerd.