Verberg het menu

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

Het betreft bestuursadviseurs en bestuursondersteuner, zijnde de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Niet: raadsgriffie 

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren

Geen.