Verberg het menu

Facilitaire zaken en huisvesting

Het is inclusief receptie, beveiliging en catering en gebouwenbeheerders. 

Wat willen we bereiken?

Populair gezegd gaat het over het huishouden van het bedrijf gemeente Uden. Facilitaire zaken zorgt ervoor dat  elk personeels-, college- en/of raadslid alle diensten en middelen (faciliteiten) tot hun beschikking hebben om hun werk goed te kunnen doen. Te denken valt aan de catering, beveiliging en onderhoud, schoonmaak, receptie. Belangrijke aspecten daarbij zijn:  attent zijn op mogelijke kostenbesparingen en de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) door middel van een nota ‘Integraal vastgoedmanagement’.
  • Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; op basis van behoefte geformuleerd beleid en voorzieningenplanning.
  • Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door het project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden.
  • Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties  aan een mogelijke externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden.
  • Uitvoeren van het uitvoeringsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Vervanging lamellen gevels gebouw D gemeentehuis.
  • Conceptvertaling en herinrichting verkeersruimtes en ontvangsthal gemeentehuis.
  • Vervanging audiovisuele middelen/geluidsinstallaties in vergaderkantoren en raadszaal.
  • We onderzoeken de servicenormen voor telefonie. We constateren dat we hier veelal met bewerkelijke gesprekken te maken hebben.
  • Uitbreiding facilitair reserveringssysteem voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties.

Prestatie-indicatoren

Indicator Servicenormen
Werkelijk 2015 27% afwijking t.o.v. de servicenorm telefonie
Prognose 2016 15% afwijking t.o.v. servicenorm telefonie
Prognose 2017  
Informatiebron telefooncentrale
Aanvullende informatie Maximale wachttijd telefoon is 30 seconde.