Verberg het menu

Inkoopbeleid

Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).

Wat willen we bereiken?

Naast doelmatigheid en rechtmatigheid is maatschappelijk verantwoord inkopen een belangrijk aspect  bij inkoop- en aanbestedingstrajecten van de gemeente Uden. Regionale inkoopsamenwerking vergt aandacht en afstemming. De uitgevoerde inkooptrajecten zoals bijv. de actualisering van diverse bestemmingsplannen, de aanschaf van papier en de accountantsdienstverlening hebben zowel wat betreft kwaliteit als prijs goede resultaten opgeleverd. Naast het meenemen van duurzaamheid speelt ook ‘social return’ een belangrijke rol in aanbestedingstrajecten.
Samen met UOV de Kring worden met het oog op lokale ondernemers regelmatig informatie-bijeenkomsten georganiseerd. Hierin wordt onder andere uitleg gegeven over het inkoopbeleid en Tenderned.

In 2016 is de samenwerking met het Bureau inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB) geëvalueerd. De gemeente Uden gaat na 4 jaar definitief deel uitmaken van het BIZOB. De geleverde diensten, advisering zijn uitstekend en de gemeente wil de samenwerking omzetten naar een daadwerkelijk deelname aan de stichting. Via BIZOB hebben wij de kwaliteit van onze inkoop- en aanbestedingstrajecten verbeterd en veel meer planmatig in beeld gebracht. Daarnaast hebben we als gevolg van een groter inkoopvolume besparingen op diverse projecten gehad. Voorheen deelden wij niet in het resultaat, maar vanaf 2017 (bij deelname) wel. Eventuele revenuen worden door de deelnemende partijen verdeeld. Verder wordt samengewerkt in het inkoopplatform Noordoost-Brabant. Jaarlijks wordt een inkoop- en aanbestedingsagenda (in overleg met diverse regiogemeenten) samengesteld. Voordeel van samenwerking is kwaliteit en nog steeds een financieel (kwantum)voordeel bij de diverse aanbestedingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Deelname aan de Stichting BIZOB. Daarvoor moet een eenmalige (start)bijdrage betaald worden (offerte van € 30.000).
  • Deelname aan het inkoopplatform Noordoost-Brabant.