Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Wat willen we bereiken?

We willen voorzien in de woonbehoefte. We stemmen het woningaanbod af op de huidige en toekomstige behoefte. We kijken hierbij zowel naar de bestaande voorraad als naar nieuwbouw en hebben speciale aandacht voor ouderen en starters.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijkingen woningbouwprogramma*.
  • (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma.
  • Realiseren woningen (volgens programma).
  • Uitvoeren startersleningen.
  • Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).
  • Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten*.
  • Opstellen omgevingsvisie.
  • Actualiseren nota grondbeleid.
  • Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue).
  • Implementeren veranderende wet- en regelgeving [- WABO/BOR/Bijlage 2, - Herziening woningwet (2015)* , - Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel) (planning 2015-2016), - Omgevingswet (planning 2018-2019)]

* Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd. Hierover zal met ingang van 2017 niet meer over gerapporteerd worden. 

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal in aanbouw genomen woningen
Werkelijk 2014 67
Werkelijk 2015 203
Prognose 2017 150
Informatiebron Woningbouwprogramma
Aanvullende informatie Prognose op basis van rapportage Uden bouwt
Indicator Gemiddelde WOZ waarde
Prognose 2017 Duizend euro
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl    (basisset)
Aamvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Nieuw gebouwde woningen
Prognose 2017 Aantal per 1.000 woningen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Demografische druk
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Prognose 2017 Euro
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Prognose 2017 Euro
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017