Verberg het menu

Toelichting projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III

 
  indicator omschrijving
Planning Langzamer dan de planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis, maar lijkt nu binnen enkele jaren afgerond te worden.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan de planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het bouw- en woonrijpmaken van het plangebied is sterk afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Dit gaat minder snel dan voor de crisis was voorzien. Het middengebied aan de zuidzijde van de Morgenweg is volledig ingericht. Andere delen van de zuidzijde worden in de loop van het derde en vierde kwartaal woonrijp gemaakt. Dit is afhankelijk van de oplevering van de woningen die in aanbouw zijn.  

Vervanging pompen drukriolering

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering van fase 1 heeft dit jaar plaatsgevonden, de uitvoering van fase 2 vindt plaats in 2016. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 geheel afgerond is. Vanwege. meer uitzoek- en onderzoekwerk is er enige vertraging opgetreden..

Landschap van Allure (Maashorst) (incl. verstrekking dreven en driften)

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Hoge kans en weinig impact

Project is in uitvoering. Door onvoldoende voortgang in grondaankopen  lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien 

Er is een risico dat kleine delen van project niet of vertraagd uitgevoerd worden door vertraging in grondverwerving van  percelen.  

Bouw en woonrijp maken Centrumgebied Uden- Zuid Fase 1 

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is afgerond voor de opening van de supermarkt.