Verberg het menu

Versterken buitengebied

Wat willen we bereiken?

Het buitengebied van Uden is van groot economisch belang. De agrarische sector is een belangrijke economische factor en een belangrijke werkgever. De gemeente schept de voorwaarden voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Zij doet dat door bedrijven goed te faciliteren, maatwerkoplossingen te bieden en waar mogelijk regels en procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Daarnaast worden voorwaarden geschapen om recreatief medegebruik verder te stimuleren

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
  • Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert *.
  • Opstellen nieuwe Geurverordening *.
  • Nieuwe functies in het buitengebied maximaal benutten.
  • Landschap van Allure: projecten uitvoeren voor eind 2017.
  • Digitale ontsluiting buitengebied.

* Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd. Hierover zal met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd worden

Prestatie indicatoren

Er zijn geen prestatie indicatoren gedefineerd voor deze doelstelling.