Verberg het menu

Burgemeester Henk Hellegers

Udenaar de toekomst

De komende jaren blijven we samen met de inwoners en de gemeenteraad verder vorm geven aan Udenaar de toekomst en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving, en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Inwoners, maar ook het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken.

Regionale samenwerking

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en de AgriFoodCapital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren.
De gemeenteraad van de gemeente Uden heeft de wens uitgesproken om een grote groene Maashorstgemeente te vormen met de gemeente Landerd en, zo mogelijk, de gemeente Bernheze of delen daarvan. Of deze gemeente daadwerkelijk gerealiseerd wordt, is afhankelijk van het verloop van de opschalingsdiscussie.

Defensie

Uden maakt een unieke ontwikkeling mee binnen de gemeentegrenzen: de komst van de F35 naar vliegbasis Volkel. Een ontwikkeling die enorme kansen biedt aan ondernemers, onderwijs en overheid. De F35 is op dit moment het modernste vliegtuig ter wereld, met ongekende technische mogelijkheden. Dat vliegtuig staat vanaf 2020 op Vliegbasis Volkel. De komende periode verdiepen we ons in de achtergronden en de techniek van de F35 om zo te ontdekken waar de kansen liggen voor Uden en de regio. Uitgangspunt is dat de komst van de F35 de leefbaarheid van onze dorpen niet in gevaar mag brengen. We zijn en blijven daarover steeds in overleg met het Ministerie van Defensie.

Medio 2016 zijn zogenoemde belevingsvluchten met de F35 gehouden. Omwonenden van de vliegbasis Volkel ervaren over het algemeen kleine verschillen tussen het geluid van de huidige F16 en de F35. Geluidsmetingen ondersteunen deze bevindingen.

Veilig Uden

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid. Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is onder andere sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Daarnaast worden per politieteam speerpunten bepaald. Wij zullen gemeentelijke inzet plegen om samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit nog sterker aan te pakken. In dit kader loopt in onze gemeente op dit moment een project om eigenaren van vastgoed voor te lichten over het herkennen van verhuur van vastgoed aan criminelen en de risico's daarvan.