Verberg het menu

Wethouder Frans van den Berg

Afvalproeven 

Op basis van de twee afvalproeven die een jaar gelopen hebben, wordt de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval gekozen. Deze wordt in de tweede helft van 2017 in heel Uden ingevoerd. Naast deze bronscheiding wordt als aanvulling gestart met nascheiding, zodat er zoveel mogelijk materiaal hergebruikt kan worden. Dat inwoners zich bewust worden van waarom en hoe afval te scheiden is, is een belangrijk aspect hierin.

Park Moleneind

Het Park gaat opnieuw ingericht worden op een manier dat het multifunctioneel en toekomstbestendig is. Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd in de projectgroep en werken samen aan het voorstel.

Gastvrijheid

Gemeente Uden wil dat haar medewerkers zich blijven ontwikkelen op hun vakgebied en op het gebied van dienstverlening/gastvrijheid.  Daar zijn diverse trainings- en opleidingsprogramma voor. 2017 staat in het teken van gastvrijheid. We willen dat onze bezoekers zich welkom voelen en goed geholpen. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid (hostmanship) te laten ervaren in de beste vorm. De telefonische dienstverlening gaan we verbeteren.
Gastvrijheid voeren we door in alle afdelingen. Zo ook bij de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa).

Wegwerkzaamheden

Voor 2017 staat op de planning om gerenoveerd te worden: Vijfhuizerweg/Morel, asfaltpaden Mellepark, fietspad Zeelandsedijk en de voorbereiding van de reconstructie Oudedijk en de Parallelweg (fietspad) Middenpeelweg. Het Terraveenplein in Odiliapeel wordt opnieuw ingericht, als ook de Marktstraat. De herinrichting van het Terraveenplein maakt deel uit van de gehele herinrichting van de Oudedijk. De Birgitinessenstraat/Sint Jansplein worden heringericht, zodat het nu ontbrekende deel tot aan de Veghelsedijk ook meegenomen kan worden en de beoogde kwaliteit gerealiseerd kan worden. Tevens staat de voorbereiding van de turborotonde bij Uden-noord gepland. De realisatie van de rotonde hangt samen met de realisatie van het Foodcourt. In de loop van 2017 is meer zicht op de totale kosten voor de aanleg van de rotonde.

Bij herinrichtingsprojecten wordt de voorbereiding steeds in samenspraak met de bewoners en betrokken organisaties/belangenpartijen opgepakt, zodat de uiteindelijke plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de openbare ruimte.

Glasvezel in het buitengebied

Het aansluiten van onze inwoners op het glasvezelnetwerk gaat worden uitgevoerd onder aanvoering van Agri-Food Captial. Zoals de plannen zijn gepresenteerd zou dit voor Uden betekenen dat voor eind 2017 alle gebieden waar nog geen breedbandinfrastructuur is op het glasvezelnetwerk zijn aangesloten.