Verberg het menu

Wethouder Gerrit Overmans

Onze visie op onze samenleving is ‘maximaal meedoen’. De landelijk ingezette veranderingen in de zorg en ondersteuning hebben hierop veel invloed. De uitgangspunten - zorg op maat en dichter bij mensen organiseren - passen bij deze visie. Deze enorme veranderingen van afgelopen jaren zijn binnen onze gemeente voortvarend opgepakt. Onderzoek wijst uit dat onze cliënten opnieuw tevreden zijn over de dienstverlening vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Samenwerken in de keten

Inwoners hebben via meerdere organisaties in de keten toegang tot hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld het maatschappelijk of sociaal werk, de huisarts, school, het centrum voor Jeugd en Gezin. Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat de toegang tot hulp en ondersteuning nog niet bij alle inwoners even duidelijk is. In 2017 gaan we daarom met onze ketenpartners nog beter afstemmen hoe we samenwerken en de manier waarop we onze inwoners helpen of ondersteunen.

Basisstructuur

Als we van onze inwoners meer eigen kracht vragen, is het belangrijk dat zij dichtbij en laagdrempelig hulp kunnen vragen. Dat kan zijn aan familie of vrienden, maar ook buren en hulpverleners in de wijk spelen daarin een belangrijke rol. Deze zogenaamde ‘basisstructuur’ krijgt in 2017 verder vorm. Samen met een aantal partners (waaronder ONS Welzijn en Udenaardetoekomst) wordt in beeld gebrachte van welke zaken inwoners gebruik kunnen maken om hun situatie zelf te verbeteren.

Maximaal meedoen

Maximaal meedoen betekent ook ‘participatie’. Belangrijk is dat iedereen kan en mag meedoen in de maatschappij, ook met een arbeidsbeperking of als nieuwe inwoner. De Participatiewet geldt voor iedereen die kan werken, maar daarbij mogelijk ondersteuning nodig heeft. Mensen die niet kunnen werken, zijn zoveel mogelijk maatschappelijk actief en hebben een goede besteding van hun dag. Daarbij worden ze geholpen door het programma ‘intensief begeleid wonen’.

Investeren in ontwikkeling

We verwachten dat iedereen zelf zoveel mogelijk doet om aan het werk te komen op zijn of haar niveau en passend bij de mogelijkheden. De focus ligt op wat iemand kan. We investeren volop in de ontwikkeling van onze inwoners in de bijstand. Ook statushouders – onze nieuwe inwoners – worden actief ondersteund in het vinden van werk of een goede dagbesteding.

De statushouders die zich in de gemeente Uden vestigen, worden uitgebreid verwelkomd. In diverse bijeenkomsten leren we hen kennen, en brengen we onze gemeenschappelijke waarden over. Daarvoor tekenen zij de zogenaamde landelijke Participatieverklaring, die wij aanvullen met de Udense waarden: groen, gezond, gastvrij, gezellig en gezamenlijk.