Verberg het menu

Wethouder Matthie van Merwerode

Duurzaamheid

In 2017 zullen we weer een aantal stappen zetten op weg naar een energieneutraal Uden in 2035, een van de doelen uit onze duurzaamheidsagenda 2015-2020. We geven invulling aan onze voorbeeldfunctie door te investeren in de duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen met energie reducerende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op de daken.
Begin 2017 wordt het dak van het gemeentehuis voorzien van zonnepanelen en de ontwikkelingen voor een zonnepanelenpark op Hoogveld-Zuid zijn in volle gang.
Samen met de Energiecoöperatie en ondernemersvereniging SBBU stimuleren we ondernemers tot verduurzaming van kantoren en bedrijfspanden.

Cultuur

Uden heeft veel culturele instellingen en organisaties met een breed en gevarieerd aanbod. Het is ons doel om deze partijen meer bij elkaar te brengen en verbindingen en gemeenschappelijke activiteiten te stimuleren Om dit te realiseren worden, in samenspraak met het culturele veld, alle jaarplannen 2017 in beeld gebracht, zodanig dat iedereen die informatie kan inzien.

In 2017 is het honderd jaar geleden dat de kunststroming de Stijl ontstond. O.a. Rietveld en Mondriaan behoorden tot deze stroming. Het landelijk thema wordt Mondriaan to Dutch Design. In dat kader zullen Stichting Kunst en Co, de VVV en anderen, diverse activiteiten gaan organiseren. Initiatieven die de gemeente zo veel mogelijk zal ondersteunen.

Landschap en natuur

De Maashorst maakt forse stappen voorwaarts. We gaan door met het project Meer Maashorst door de natuur verder te ontwikkelen en het gebied ten noorden van Uden nog aantrekkelijker te maken voor de recreant. Ook zal het Bernhovenpad opgefrist worden met meer mogelijkheden om te bewegen; een initiatief dat gericht is op preventieve gezondheidszorg.
We gaan aan de slag om meer bekendheid te geven aan de wijstgronden. Dat doen we samen met omringende gemeenten waar dit bijzondere natuurverschijnsel ook voorkomt.

Verkeer en vervoer

De komende jaren zorgen wij ervoor dat het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) toekomstbestendig blijft. De onderzoeksresultaten van de HOV tracéstudie zijn gereed, de verdere tracé-verbeteringen gaan we de komende jaren uitvoeren. In de nieuwe HOV-dienstregeling van 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd met meer directe verbindingen om een betere doorstroming te realiseren.
Op regionaal niveau wordt met overige belanghebbende gemeenten en provincie de optimalisatie van de oost-west verbinding tussen A50 en A73 verder onderzocht. In 2017 wordt gestart met de aanleg van de turborotonde in Odiliapeel.