Verberg het menu

Wethouder René Peerenboom

Financiën

We hebben de crisis definitief achter ons gelaten. Na een paar magere jaren is eindelijk de prognose voor onze financiën weer gunstig. Waar we in de vorige begroting nog moesten kiezen voor het uitgangspunt ‘Doen wat nodig is’, kunnen we op basis van de huidige financiële situatie ‘Doorpakken voor een vitaal Uden’. Samengevat kunnen we zo’n 9,5 mln. aan nieuwe investeringen doen om verder invulling te geven aan het coalitieprogramma. Er komen geen nieuwe bezuinigingen en opnieuw hoeven we - buiten de reguliere jaarlijkse indexering - geen extra belastingverhoging door te voeren. Ook stelt deze begroting ons in staat om onze schuldenlast verder te verkleinen. Kortom: een solide financieel plaatje met ruimte voor flinke investeringen, bij gelijkblijvende lasten voor onze inwoners. Samen kunnen we gaan ‘Doorpakken voor een vitaal Uden’!

Omgevingswet

In 2018 wordt een nieuwe Omgevingswet ingevoerd die alle bestaande wetgeving op ruimtelijk gebied bundelt en zal leiden tot een omvangrijke stelselherziening. Zo schrijft de wet voor dat we gaan werken met één omgevingsplan voor gemeente Uden, ter vervanging van alle bestaande bestemmingsplannen en ruimtelijke regels. Dat vergt de nodige voorbereiding binnen onze organisatie en investeringen in de komende jaren.

Nieuwbouw

De woningmarkt trekt aan en de prognose is dat dit herstel de komende jaren zal doorzetten. We verwachten in 2017 dan ook te kunnen starten met de bouw van maar liefst 150 nieuwe woningen in Uden, Volkel en Odiliapeel.

Uden-Noord

Het bestemmingsplan voor het Foodcourt is ‘in procedure’ en naar verwachting kan het planologische gedeelte in 2017 worden afgerond. Dat betekent dat de bouw van McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Subway en het Tinq-tankstation in 2018 kan starten. Wel wil de gemeente op verzoek van de omwonenden een nieuw bestemmingsplan maken voor het gebied achter het Foodcourt en Hotel Van der Valk Uden-Veghel. Dat zullen we ook doen voor een nieuwe rotonde nabij het Foodcourt en hotel, om een goede verkeersdoorstroom en bereikbaarheid te garanderen.