Verberg het menu

Wethouder Thijs Vonk

Inwoners en ondernemers die zich prettig voelen in onze gemeente, dragen actief bij aan een economisch gezonde gemeenschap. Als mensen al op jonge leeftijd hun talenten ontwikkelen en leren benutten, groeien zij op tot evenwichtige, gelukkige inwoners. Ook een gezonde leefstijl door voldoende beweging en een gezond eetpatroon draagt daaraan bij.

Daarnaast is modern onderwijs van goede kwaliteit een belangrijke factor. Dan gaat het van voorschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en de aansluiting naar de arbeidsmarkt. Komen kinderen, jongeren of het gezin onderweg hobbels tegen, dan moet de geboden jeugdhulp snel op gang komen en van goede kwaliteit zijn.  

Voor- en vroegschoolse educatie

Wij vinden het belangrijk dat alle peuters de mogelijkheid hebben om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Onze gemeente krijgt extra geld vanuit het Rijk, om dat te realiseren. Op dit moment zijn we druk bezig met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang. In 2017 worden de financiële regels gelijk getrokken en realiseren we een dekkend voor- en vroegschools aanbod. De voorbereidingen zijn samen met de peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisaties al opgestart en worden in 2017 uiteraard vervolgt.

Basis- en voortgezet onderwijs

Het basisonderwijs krijgt in de toekomst te maken met krimpende leerlingaantallen en overcapaciteit. Met de visie op Integrale Kindcentra, waarbij de raad een belangrijke rol had, is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige huisvestingsplan voor alle basisscholen in Uden. In het voortgezet onderwijs start het Udens College in 2017 met de bouw van hun nieuw, duurzaam schoolgebouw.

Jeugdzorg

Ook komende jaren zullen we samen met onze zorgpartners werken aan de kwaliteit van onze jeugdzorg.  De jeugdzorgstructuur is goed georganiseerd en de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar zijn positief. Desondanks staan we ook in 2017 weer voor de uitdaging de toegang tot de jeugdzorg te optimaliseren en met onze missie ‘één gezin, één plan’ onze kinderen en ouders die hulp te bieden die nodig is.

Versterken economisch klimaat

Om onze jeugd een goede toekomst te bieden, werken we ook continue aan het versterken van het economisch klimaat. Regionale samenwerking biedt daarbij nieuwe kansen, doordat krachten gebundeld worden. Als actieve overheidspartner in de Agrifood Capital Noordoost-Brabant werken we samen met ondernemers en onderwijs om de hele regio op de kaart te blijven zetten. Zo kan ook onze Udense economie profiteren van regionale ontwikkelingen.

De vrijetijdseconomie blijft een van onze belangrijkste pijlers en dat blijven we met het citymarketing concept uitdragen. Ook investeren we, net als voorgaande jaren, intensief in het centrum gebied. Het aanpakken van het St. Jansplein, de marktstraat en uitbreiding van de terrassen op de markt zijn enkele sprekende voorbeelden. We creëren kansen en we grijpen kansen aan om bezoekers uit de regio én daar buiten, in Uden hun vrije tijd te laten besteden.