Verberg het menu

Overige locaties

Ook voor herontwikkeling van bestaande locaties buiten het gebied Centrum-Oost komen regelmatig verzoeken binnen. Ook hiervoor geldt eenzelfde gedragslijn met betrekking tot kostenverhaal, bijdrage in Bovenwijkse voorzieningen en te sluiten intentie- en realiseringsovereenkomsten.

Ook over deze initiatieven wordt nader gerapporteerd in de voortgangsrapportages van het ’Woningbouwprogramma, actualisatie 2015’.