Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

belastingopbrengsten rekening 2015 begroting 2016* begroting 2017
Onroerende zaakbelastingen 8.353 8.656 8.965
Afvalstoffenheffing 4.491 4.408 4.289
Rioolheffingen 3.774 3.889 3.946
Marktgelden 88 97 97
Begrafenisrechten 242 284 226
Parkeerbelasting 2.435 2.929 2.951
Reclamebelasting 226 209 210
Staangelden 5 5 5
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) 711 804 808
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) 814 1.132 1.080
Overige leges (titel 3 legesverordening) 0 1 1

Doorbetaling secretarieleges rijk

-296

-293

-294

totale opbrengsten 21.934 22.121 22.284

* Bedragen 2016 zijn inclusief begrotingswijzigingen.