Verberg het menu

Kwijtschelding

Beleid

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Uden wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat gelijk of lager is dan het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren en begrafenisrechten voor de jaarlijks te betalen bedragen. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding. Meer informatie omtrent kwijtscheldingen is te lezen op de website van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. 

Inzicht in de verstrekte kwijtscheldingen

Heffingsjaar Kosten kwijtscheldingen Ontvangen verzoeken kwijtschelding over het heffingsjaar Openstaand over het heffingsjaar Afgewerkte verzoeken over het heffingsjaar Hiervan toegekend Hiervan afgewezen
2016 € 171.060* 839 52 787 673 114
2015 € 193.409 858 5 853 739 114
2014 € 187.158 847 10 837 701 136

* Dit zijn de kosten tot juli 2016