Verberg het menu

Marktgelden

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het tijdens marktdagen innemen van standplaatsen of het plaatsen van kramen op plaatsen die als marktterrein zijn aangewezen. Uitgangspunt voor de marktgelden is een aanpassing van de tarieven met alleen het netto inflatiepercentage.

Het tarief voor 2017 is gebaseerd op het tarief 2016 inclusief inflatiecorrectie van 0,5% en bedraagt  €1,71 per strekkende meter standplaats.

Marktgelden 2017
Opbrengsten marktgelden
Inclusief promotie en kraamhuur
€ 97.255