Verberg het menu

Ontwikkeling OZB tarieven gemeente Uden

Tarieven 2014 2015 2016
Woningen      
Eigenaren 0,0824% 0,10766% 0,10275%
Niet-woningen      
Eigenaren 0,1759% 0,2121% 0,2117%
Gebruikers 0,1404% 0,1694% 0,1690%
De totale opbrengst OZB 2016 wordt geraamd op     2016
Van gebruikers     1.928.968
van eigenaren     6.726.632
Totaal     8.655.600