Verberg het menu

Parkeerbelasting

Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven:

  • een belasting voor het parkeren van een voertuig op een door het College van b&w te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
  • een belasting voor een door de gemeente verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Het tarief voor 2017 voor het parkeren bedraagt € 1,00 per uur. Voor het parkeerterrein Bernhoven geldt het tarief van €1,25.

Parkeren  
Straatparkeren (inclusief vergunningen/boetes) € 1.912.156
Parkeergarage Brabantplein € 57.236
Parkeerdek Centrumplan-Hoekpromenade € 133.163
Ziekenhuis Bernhoven € 848.861
Totaal € 2.951.416