Verberg het menu

Openbare verlichting (Voorziening 2005)

Beleid

De onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) is ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook openbare verlichting is toegevoegd aan de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”.  (PDF, 5.4 MB)Hierin zijn de huidige beleidsuitgangspunten opgenomen. Het areaal is hierop aangepast en financieel bijgesteld.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

In 2016 is tevens het beleid op het gebied van openbare verlichting vastgesteld, het oude beleidsplan liep tot en met 2016. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2021. In het beleidsplan wordt onder andere aandacht besteed aan duurzaamheid, lichthinder en -vervuiling en energiedoelstellingen. 
 

Begroting 2017

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 265.051 (exclusief areaaluitbreiding t/m 2016). Voor 2017 staat het kruispunt Industrielaan – Noordelijke Rondweg als integraal project gepland. Daarnaast gaan we ook aan de slag met de openbare verlichting in de Pres. Kennedylaan. 

Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van armaturen/lichtmasten worden ook in 2017 gebundeld weggezet. De focus ligt op het verduurzamen van Uden. Het komende jaar vindt de verduurzaming plaats door de laatste HPLN en de SOX lampen te vervangen voor LED. De werkzaamheden zullen in 2017 worden uitgevoerd. De herverlichtingsplannen worden middels offertes aangeboden.