Verberg het menu

Speelvelden (voorziening 25)

Beleid

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Zoals gemeld is voorjaar 2016 een geactualiseerd beheer- en beleidsplan (PDF, 1.1 MB) speelvelden vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn gelijk aan voorgaande jaren en meegenomen in deze paragraaf.

Begroting 2017

Aan deze voorziening wordt in 2017 € 155.000 toegevoegd vanuit de exploitatie. Het betreft hier de renovatie van toplagen, drainage, automatische beregeningsinstallaties, ballenvangers en hekwerken.  Het voornemen is om de volgende belangrijke projecten op te pakken: renovatie hoofdveld RKSV Odiliapeel, renovatie div. speelvelden Moleneind en renovatie hekwerken.