Verberg het menu

Minder regels

Wat willen we bereiken?

We willen een veilige gemeente in een veilige openbare ruimte. Een goede samenwerking tussen politie, toezichthouders (boa’s) en inwoners is hierbij belangrijk. Boa’s moeten zoveel mogelijk zichtbaar zijn in de wijk en aanspreekbaar zijn voor cq in direct contact staan met inwoners. Wijkgericht werken willen we uitbouwen, het is een effectieve manier om bovenstaande in de praktijk te brengen.

In het naleven van regels opereren we op basis van menselijkheid en vriendelijkheid. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. Het uitdelen van waarschuwingen is een belangrijk instrument, waar nodig worden boetes uitgedeeld. De rol van de boa’s in de publieke ruimte is belangrijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zij zijn vooral gastheer en –dame in een gastvrij Uden.

De goede samenwerking met Buurtbemiddeling Uden wordt verder bevorderd om (buurt)problemen in een vroeg stadium aan te pakken en om onnodige procedures te voorkomen.

Om de inzet van boa’s verder te optimaliseren, wordt gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking tussen de boa’s in gemeenten in het basisteam Maas- en Leijgraaf.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • De handhavers in de openbare ruimte (BOSs) hebben hierin een spilfunctie. BOA's opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform.
  • We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht aan onze BOA's.
  • Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving.
  • We bouwen de samenwerking met de boa’s in Maas en Leijgraaf uit.

Prestatie-indicator

Geen.