Verberg het menu

Sociaal veilig

Wat willen we bereiken?

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn Jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid.

Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het RIEC is per gemeente in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast worden per politieteam speerpunten bepaald. Wij zullen gemeentelijke inzet plegen om samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit nog sterker aan te pakken. In dit kader loopt in onze gemeente reeds een project om eigenaren van vastgoed voor te lichten over het herkennen van verhuur van vastgoed aan criminelen en de risico's daarvan.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015-2018.
  • Aandacht voor huiselijk geweld.
  • Inzichtelijk krijgen van de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bij bouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning.
  • Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden.
  • Woonadresfraude, waaronder aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Prestatie-indicatoren

Indicator

Verwijzingen Halt

Prognose 2017 Aantal per 10.000 jongeren
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017. De gemeente Uden heeft hier nog geen specifieke doelstelling voor opgenomen

Indicator Harde kern jongeren
Prognose 2017

Aantal per 10.000 jongeren

Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. De regionale doelstelling is voor elke jeugdgroep één plan van aanpak.
Indicator Winkeldiefstallen
Prognose 2017 Aantal per 1.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017. Deze indicator heeft geen prioriteit binnen de kadernota IV.

Indicator Geweldsmisdrijven
Prognose 2017 Aantal per 1.000 inwoners. (Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.))
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017. Onze doelstelling is 'het aantal geweldsincidenten ten opzichte van de voorgaande jaren zijn gedaald'.

Indicator Diefstallen uit woningen
Prognose 2017 Aantal per 1.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. Het aantal woninginbraken mag niet hoger zijn dan 1% van de woningvoorraad van de gemeente Uden.
Indicator Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Prognose 2017 Aantal per 1.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. Deze indicator heeft geen prioriteit binnen de kadernota IV.