Verberg het menu

Jaarverslag

Prestatie-indicatoren

Er zijn vanuit de BBV verplichte indicatoren voorgeschreven. Deze zijn met ingang van begroting 2017 opgenomen in de Programmabegroting. Wij beschikken niet over informatie om die indicatoren te vullen, op een enkele uitzondering na.
Voor alle verplichte indicatoren verwijzen wij u naar de website 'waarstaatjegemeente.nl'. Daar wordt alle informatie over de gemeente Uden centraal gepresenteerd.