Verberg het menu

Informatievoorziening en automatisering (ICT)

De organisatie gemeente Uden is wat betreft het niveau van ICT op orde. Omdat het voor de toekomst duurzaam op orde moet blijven, is besloten tot een onderzoek m.b.t. intensieve samenwerking met de gemeente Landerd, Bernheze en Oss (ofwel BLOU). De projectleiding, die de samenwerking voorbereidt, heeft medio 2017 een bedrijfsplan opgeleverd en eind maart 2018 is het transitieplan gepresenteerd. Het doel van deze organisatie is de deelnemende gemeenten op tijd te voorzien van actuele, juiste en voldoende gegevens voor hun werkprocessen.

Wanneer de vier gemeenteraden kiezen voor deze samenwerkingsvorm dan wordt in 2019 gestart met de realisatie van het eerste plateau. Op het eerste plateau (duur: 3 jaar) is de organisatie gebouwd en is een gezamenlijke basis in de vorm van een technische infrastructuur en informatiesystemen voor de financiële en personele processen gereed. Hiervoor is een datalijnverbinding tussen de betrokken gemeenten noodzakelijk. Hiervoor zijn structureel extra uitgaven voorzien van € 22.000 en incidenteel € 60.000 in 2019.

Door het samenwerken van de 4 gemeenten zullen de kosten voor ICT stijgen, zo komen er extra kosten voor de datalijnverbinding en worden gezamenlijke regels voor de begroting doorgevoerd. Ieder voor zich heeft echter al te maken met een stijging van het aandeel van ICT in de werkprocessen. door samen te werken kan betere dienstverlening worden geleverd. Doel is de meerkosten hiervan gezamenlijk beter te beheersen. Tijdens de realisatie van het eerste plateau worden incidentele/frictie kosten voorzien. Er is extra inzet van menskracht nodig om de nieuwe ICT omgeving in te richten. Dit terwijl het normale beheer en de dienstverlening gewoon door gaat. In verschillende functiegroepen is extra inzet nodig. de kosten van de ICT-samenwerking zijn nog niet bekend bij het schrijven van dit jaarverslag.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Informatievoorziening en automisering (ICT)   Toelichting
1 Eind 2018 wordt definitief besloten of de gemeente Uden samen met de gemeenten Landerd, Bernheze en Oss een gezamenlijke ICT organisatie gaat vormen. Het onderzoek is nog niet afgerond. Met ondersteuning van PWC wordt in 2018 een notitie verwacht die de gemeenteraad in staat stelt een keuze van al dan niet samengaan te bepalen. 
2 Systeem- en netwerkbeheer, beheer basisregistraties en kernregistraties, applicatiebeheer, informatiemanagement, servicedesk en gebruikersondersteuning.

Deze ICT taken worden door het cluster PZ-BB uitgevoerd.  De applicatie Topdesk wordt gebruikt voor zelfservice door de medewerkers.