Verberg het menu

Geen armoede, geen schulden

In juli 2017 is het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Uden voor de periode 2008-2012 vastgesteld. Met dit nieuwe armoedebeleid  geven we concreet handen en voeten aan preventie en vroegsignalering. Met als doel om zo veel en zo vroeg mogelijk te voorkomen dat mensen in armoede en schulden terechtkomen, maar ook om erger te voorkomen als een situatie van armoede en schulden zich al voordoet. Hiermee kunnen we op termijn de kosten aan de achterkant (minimaregelingen, bijzondere bijstand voor bewindvoering en schulddienstverlening) behapbaar houden dan wel terug dringen, en dat is nodig. Daarnaast willen we kinderen die opgroeien in armoede extra ondersteunen en tevens onze pijlen richten op het zelfredzaam maken van onze inwoners. Dit doen we onder andere door een budgetcoach in te zetten en te gaan werken met het instrument budgetbeheer. 

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Activiteit   Toelichting
1

We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze ingevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk.

Schulddienstverlening is een integraal onderdeel geworden van het nieuwe armoedebeleid dat momenteel ontwikkeld wordt.
 
2 Het nieuwe armoedebeleid implementeren.

Op 6 juli is het nieuwe armoedebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. De ingangsdatum voor het nieuwe beleid is 1-1-2018. 

Prestatie indicatoren

Geen.