Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

belastingopbrengsten rekening 2016 begroting 2017 rekening 2017 Saldo rekening- begroting
Onroerende zaakbelastingen 8.570 8.789 8.794 5
Afvalstoffenheffing 4.493 4.289 4.269 -20
Rioolheffingen 3.820 3.905 3.976 71
Marktgelden 63 71 59 -12
Begrafenisrechten 159 176 143 -33
Parkeerbelasting 2.564 2.648 2.502 -147
Reclamebelasting 188 196 190 -6
Staangelden  5 5 5 0
Secretarieleges (titel 1 legesverordening) 797 723 867 143
Leges omgevingsvergunningen (titel 2 legesverordening) 815 1.080 1.377 297
Overige leges (titel 3 legesverordening) 0 7 0 -7

Doorbetaling secretarieleges rijk

- 315

-294

-371 -77
totale opbrengsten 21.159 21.596 21.811 216

De begrote opbrengst 2017 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2017 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.