Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Veilig gevoel

VEILIG GEVOEL     € 64.000 Voordeel

Nieuwbouw brandweerkazerne € 32.000 V
In 2016 is men gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw brandweerkazerne waar voorheen de Schaapskooi was gevestigd. In 2017 is het echte krediet beschikbaar gesteld en is de bouwfase begonnen, maar nog niet afgerond. Hierdoor is in 2017 een onderuitputting kapitaallasten op dit krediet (€ 32.000).
 
   
Subsidie leerbaarheid € 12.000 V
De totale subsidie ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid is lager uitgevallen dan geraamd. Dit als gevolg van een lager aantal te behandelen dossiers voor de gemeente Uden. Dit aantal fluctueert door de jaren heen, maar een bepaald basisbudget dient altijd aanwezig te zijn waardoor gedurende de tijd afwijkingen ten opzichte van het budget zich voordoen (€ 11.500)
 
   
Bijdrage gemeenschappelijke regeling GHOR en Brandweer € 22.000 V
De betaalde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor GHOR en Brandweer is in 2017 lager dan geraamd vanwege voordelig effect van een teruggave over het resultaat van 2016 ter grootte van € 14.000. Daarnaast is de bijdrage over het jaar 2017 € 7.000 lager uitgevallen dan gedacht en voor € 1.000 is er een doorschuif BTW-effect.
 
   
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo -€ 2.000 N