Verberg het menu

Begrotingsnotitie 2018

De Begrotingsnotitie is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting. Met de Begrotingsnotitie informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de bekend zijnde ontwikkelingen, die van belang zijn bij de verdere uitwerking en concretisering van de Programmabegroting 2018.

Ook presenteert het college dit jaar alle externe en interne offertes. Met de inventarisatie van de externe offertes zijn de wensen en aandachtspunten van onze inwoners, bedrijven en verenigingen nu eveneens in een vroeg stadium in beeld. Op deze manier wordt een ieder actiever betrokken bij de totstandkoming van het bestedings- en dekkingplan en kan de raad door middel van het nieuwe vergadermodel (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) het college ook kaders meegeven voor de later op te stellen begroting. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de beschikbare middelen, die t.z.t geactualiseerd zullen worden op basis van de dan beschikbare informatie.

De online Begrotingsnotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

Aan de linkerzijde vindt u de knop Financiën waar onder andere een prognose wordt gegeven van het Bestedings- en dekkingsplan 2017-2021. Als bijlagen zijn de offertes toegevoegd.

Aan de rechterzijde treft u de knop Programmaplan. In het Programmaplan schetsen we per programma de realisatie tot nu toe en is de afwijkingenrapportage opgenomen.

Het bestuurlijke besluitvormingsproces van deze Begrotingsnotitie is als volgt;

  • aanbieding door het college aan de raad op 30 mei 2017
  • beeldvomende vergadering (inclusief inspraak) op 8 juni 2017
  • oordeelsvorming op 22 juni 2017
  • besluitvormende avond op 6 juli 2017