Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral gericht op een cijfermatige actualisatie. De financiële afwijkingen in het meerjarenbeeld worden gepresenteerd. Als bijlage zijn ook toegevoegd de externe en interne offertes zonder een prioritering door het college. Afhankelijk van het debat in de raad en de exacte financiële ruimte bij het opstellen van de Programmabegroting, zal prioritering plaatsvinden. Op hoofdlijnen zijn dit zijn dit wel de activiteiten waarvan wij denken dat ze positief bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Uden op de diverse beleidsterreinen.