Verberg het menu

1e bezuinigingsmonitor 2017

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2017

(1e monitor 2017)

In de programmabegroting 2011 t/m 2016 zijn zoals bekend diverse bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Zodra bezuinigingen niet direct realiseerbaar zijn, worden ze als taakstelling opgenomen.

Totaal opgenomen in gerealiseerde bezuinigingen

In onderstaande tabel het totaal aan opgenomen bezuinigingen. Het totaal aan te realiseren bezuinigingen bedraagt € 7,7 miljoen (in 2020). Van dit bedrag is na deze 1e monitor 2017 bijna € 7,5 miljoen gerealiseerd of bij gewijzigd inzicht ingetrokken als bezuiniging. Er resteert nu nog een structurele taakstelling van € 240.000.  (PDF, 27.8 kB)

Realisatie bezuinigingen 1e monitor 2017

Bezuinigingen
  2017 2018 2019 2020
4 Formatie afdeling Publiekszaken   60.000 60.000 60.000
36 Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang 30.000 30.000 30.000 30.000
8 Taakstelling herijking Cultuurvisie 50.000 150.000 150.000 150.000
         
Eindtotaal 80.000 240.000 240.000 240.000

Alle nog resterende bezuinigingstaakstellingen zijn beoordeeld. Op basis van deze beoordeling kunnen we nu reeds concluderen, dat de  taakstelling 'Formatie afdeling Publiekszaken' dit jaar niet gerealiseerd kan worden. Deze post betrekken we bij de 1e financiële afwijkingenrapportage 2017. Een toelichting hierop treft u hier (PDF, 42.8 kB). De overige bezuinigingen 'Harmonisatie peuterspeelzalen/ kinderopvang' (€ 30.000) en Taakstelling herijking Cultuurvisie (€ 150.000), verwachten we dit jaar wel te realiseren.