Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2017 (jan. t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties. Een specificatie per programma is op de desbetreffende pagina opgenomen.

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Incidenteel
Programma's 2017 2018 2019 2020 2021
Duurzaam wonen en ondernemen V12.000        
Maximaal meedoen 0        
Goed leven en ontmoeten N75.000        
Veilig gevoel 0        
Dienstbare en betrouwbare overheid N136.000        
Bedrijfsvoering N299.000 N145.000 N25.000    
Totaal incidenteel N498.000 N145.000 N25.000    
Structureel
Programma's 2017 2018 2019 2020 2021
Duurzaam wonen en ondernemen N1.000  N12.000 N12.000 N12.000 N12.000
Maximaal meedoen 0 0 0 0 0
Goed leven en ontmoeten 0 0  0 0
Veilig gevoel 0 0 0 0 0
Dienstbare en betrouwbare overheid 0 0 0 0 0
Bedrijfsvoering V47.000 V47.000 V47.000 V72.000 V72.000
Totaal structureel V46.000 V35.000 V35.000 V60.000 V60.000