Verberg het menu

Offertes

Zoals vermeld in de toelichting op het concept Bestedings- en dekkingsplan 2018-2021, wordt er dit jaar voor het eerst een totale inventarisatie opgenomen van alle offertes (incidenteel/structureel) voor 2018 en verder. Dit is inclusief alle externe offertes. Bij het definitief opstellen van het Bestedings- en dekkingsplan 2018-2021 worden deze -afhankelijk van de beschikbare ruimte-  definitief geprioriteerd.

Onderstaand vindt u een overzicht van alle ingediende offertes.