Verberg het menu

Externe offertes

Participatie van onze inwoners en andere belanghebbenden, naast onze raad, vinden we belangrijk. Dit jaar hebben we ter voorbereiding op de Begrotingsnotitie 2018 inwoners, bedrijven en verenigingen gevraagd om ideeën/wensen kenbaar te maken, zodat het college en de raad die wensen kan betrekken bij de integrale afweging van de middelen bij de samenstelling van de Programmabegroting 2018. We hebben 37 ideeën ontvangen. De ideeën/wensen zijn beoordeeld op de volgende wijze.

Als eerste hebben we de ideeën/wensen in één van de volgende categorieën ingedeeld:

1. Het idee/de wens kan worden opgepakt via bestaand/regulier beleid of onderhoudsplannen.

2. Het idee/de wens kan worden meegenomen in verdere planontwikkeling.

3. Het idee/de wens kan worden opgepakt via een interne offerte en worden gehonoreerd.

4. Het idee/de wens kan worden opgepakt via een externe offerte en worden gehonoreerd.

5. Het idee/de wens wordt niet opgepakt. Past niet binnen ons beleid/onderhoudsplannen.

Daarna hebben we de offertes, zoals afgesproken met de indieners, als volgt geprioriteerd.

 Het voorstel komt in principe in de begroting, tenzij er niet genoeg geld beschikbaar is voor alle groene voorstellen. Dan vindt er nog een selectie plaats.

 Als er na de groene voorstellen nog geld beschikbaar is, worden de oranje voorstellen ook toegevoegd. Als er onvoldoende geld is voor alle oranje voorstellen, vindt er een selectie plaats.

Voor de rode voorstellen wordt er geen geld in de begroting gereserveerd.

Klik hier voor alle externe offertes (PDF, 187.7 kB)