Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2017 periode (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.

Incidenteel

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Programma Bedrijfsvoering
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021
Kosten vooronderzoek vorming Maashorstgemeente (PDF, 34.9 kB) N10.000        

Inhuur BGT (Basis Grootschalige Topografie) -specialist ivm continuïteitsproblemen beheerproces openbare ruimte (PDF, 36.5 kB)

N23.000        

WGA-verzekering (Werhervatting Gedeelteljke Arbeidsgeschikten) (PDF, 36.7 kB)

N45.000 N35.000 N25.000    
Niet realiseren bezuiniging personeelsformatie PZ (PDF, 42.8 kB)
 
N65.000        
Stelpost kapitaallasten (PDF, 35.0 kB) N156.000 N110.000      
Totaal incidenteel N299.000 N145.000 N25.000    

Structureel

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Programma Bedrijfsvoering
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021
Algemene uitkering Gemeentefonds, WMO 2007 (PDF, 35.1 kB) V181.000 V181.000 V181.000 V206.000 V206.000
Bijdrage aan BIZOB (Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant) (PDF, 45.5 kB) N134.000 N134.000 N134.000 N134.000 N134.000
Totaal structureel V 46.000 V35.000 V 35.000 V 72.000 V 72.000